Protokoll

Vi har för avsikt att tillgängliggöra så många protokoll som möjligt, för att alla som önskar ska få insikt i föreningen och de frågor som behandlas med tiden.

Många protokoll innehåller finansiella uppgifter och kan därför inte publiceras på nätet hur som helst.

Vi kanske kan lösa detta med en inloggningsskyddad sida – men tills vidare så får man kontakta någon i styrelsen som kan skicka dessa vidare elektroniskt.