Bouleturnering 2024

Vi har för avsikt att ha en turnering och hålla den på 2 helger.
Mer info finns på hemsidan, Facebook och anslagstavlorna efterhand som planerna fortskrider.
Anmäl intresse till boule@haboljungvillorna.se.
Alla som anmält sig kommer att få ett mail med mer information.