Ordföranden har ordet

Bästa Habo Ljungbor,
Allt är sig likt men ändå inte. Våren är här med fågelkvitter och trädgårdsarbete.
Vi talar med varandra över häckar/staket, men håller lite större avstånd.
Lite mindre köer till jobbet för ett flertal arbetar hemifrån osv.
Hösten övergick till vår utan att ha sett varken is eller snö.
Några ”höststormar” har vi fått men de inföll först nu i mars. På grund av att vindriktningen
var gynnsam (SW) och vattenståndet endast ca +70 cm över medelvatten, så har bryggan klarat sig bra.
Men ovanligt mycket tång har havet försett oss med, det mesta på minst 10 år.
Nu är det förberedelser för vår och sommar.

GRANNSAMVERKAN
Utvidga detta till att även hjälpa våra grannar som tillhör riskgrupper.
Kolla om de behöver hjälp med att handla mat, gå på apoteket, hämtas paket eller liknande.
Vi hoppas att samhället snart skall återgå till normaltillstånd, och återkommer med ytterligare information.

Mats Skällenäs
April, 2020