You are here

Bryggan

Här finns aktuell information angående våran brygga.

Det har funnits en brygga i Habo Ljung sedan begynnelsen.
I början var det plankor på bockar som lätt kunde plockas in, men med åren har det blivit allt grundare.
Det har medfört att bryggan blivit längre och längre, allt för att kunna erbjuda ett någorlunda bekvämt "bad"-djup.
Idag är den ca 140 meter lång.

I Novemberstormen 2011 förstördes väldigt stora delar av bryggan. Extremt högvatten bidrog och storm-vindar från sämsta tänkbara
håll medförde att vågorna kunde nå ända upp till trävirket.
Den totalrenoverades våren 2012 med hjälp av både ekonomiska bidrag och arbetsinsatser från många av våra medlemmar.

Bryggan ger idag också ett antal småbåts-platser på den yttre delen.