Strandstädning Habo Ljung - 2021


Haven innehåller idag massa skräp som är till skada för både djur och natur. Med stormar och annat så flyter en liten del i land.
I samarbete med Håll Sverige Rent - så hjälper vi till och plockar skräp på strandremsan utmed Habo Ljung.
I likhet med förra året så har vi ingen fast tid utan är öppet under valfri tid lördag/söndag den 24-25 april.
Om du är upptagen den helgen, så går det naturligtvis bra att plocka en annan dag istället.

Uppdatering Trafik och Oxelträd

Uppdatering från Park och Gatuchefen i Lomma

Oxlar håller nu på att återplanteras på västra sidan av S Västkustvägen där avverkning skett. Dock ej framför husen.
På östra sidan blir inget p g a kabelstråk.
Det är ju glädjande att man återställer denna gamla allé från tiden det var riksväg.
Vacker speciellt i vår o höst.

Den södra tätortsportalen har slagit väl ut.
Man har mitt i samhället uppmätt att norrgående trafik håller 5 km/t lägre hastighet än den sydgående.
Man planerar ny för en tätortsportal i norr. Tidplan är inte fastställd.

Översiktsplan - uppdatering oktober 2020

Här kommer en liten uppdatering från Lomma kommun angående arbetet med den nya översiktsplanen för Lomma.

Ny transformatorstation på torget

Nu har de börjat utbytet av våran transformatorstation som står på torget (Tappers väg/Ljunghustorget).

Den gamla stationen är gammal - men har även vid vissa tillfällen legat väldigt nära sin maximala gräns.
Den nya kommer vara kraftigare - så att vi klarar ett ökat elbehov med till exempel ännu fler elbilar, AC - aggregat på sommaren, eller extra värme om kalla vinterdagar.

Smarta elmätare

Sveriges riksdag har beslutat att alla elmätare ska bytas ut till nya smarta elmätare.
Det kommer ge oss kunder mer information om våran förbrukning, för att öka våran förståelse för hur och när vi använder elen.
De kan också själv rapportera problem (till exempel strömavbrott) så att service kan gå snabbare.

De nya kommer också ha ett kundgränssnitt - som man ska kunna koppla in sig på (med dator) - och på så vis få ännu mer information i realtid.
De kommer också kunna mäta både importerad och exporterad el - så att man inte ska behöva vänta på elmätarbyte innan f.ex din nya solels-anläggning kan tas i drift.

Midsommar - 2020

Midsommar i Habo Ljung - utan föreningens firande


Styrelsen har beslutat att inte stå som arrangör till Midsommarfirande på Synvillan.
Detta p g a att det är osäkert med Covid 19 och pandemin.
Mycket tråkigt, inte minst för de unga som inte kan få någon gottepåse och lekar runt midsommarstången.
Men vi kan ju fira midsommar i alla fall och skåla till varandra över häckar och staket.

Lomma Översiktsplan 2020


Var med och påverka Lomma kommuns framtid!
Mellan den 16 april-16 juni är översiktsplan 2020 utställd för samråd.
Denna är grunden för vad som kommer hända fysiskt i kommunen de nästa 10 år.
Kommunen vill att du tycker till om förslaget.
Villaägareföreningen kan också framföra synpunkter som rör närområdet, men då behöver vi få in dina åsikter.
Våran Facebook sida är ett bra diskussionsforum.

Handlingarna hittar du på www.lomma.se/översiktsplan2020

Uppskjutet årsmöte 2020 - på obstämd tid

På grund av det osäkra hälsoläget har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet på obestämd tid.
Vi skall försöka hålla det så snart som möjligt, men vi vill inte riskera hälsan för våra medlemmar och
vill att så många som möjligt kan närvara.
Eventuellt blir det ett brott mot stadgarna, men det får vi ha överseende med.

Strandstädning Habo Ljung - 2020


Haven innehåller idag massa skräp som är till skada för både djur och natur. Med stormar och annat så flyter en liten del i land.
I samarbete med Håll Sverige Rent - så hjälper vi till och plockar skräp på strandremsan utmed Habo Ljung.
På grund av pandemin som nu råder i hela världen så har vi valt att ändra detta arrangemang till valfri tid lördag/söndag den 25-26 april.
Om du är upptagen den helgen, så går det naturligtvis bra att plocka en annan dag istället.

Tätortsportar i södra Habo Ljung

Artikel publicerad i "Hallå - Lomma/Bjärred" vecka 41-2019.
Mer info på Lomma hemsida: lomma.se/haboljung

Åtgärdsförslag - Hastigheter Södra Västkustvägen


Kommunen har tagit fram åtgärdsförslag på hur Södra Västkustvägen ska bli säkrare med lägre hastigheter.
Förslagen finns presenterade med tre skisser i detta inlägg.

Vänligen återkom med feedback senast nu på fredag den 13:e September, så vi kan sammanfatta under helgen och återkoppla med kommunen.

Habo Ljung Invitational
Lördag 20 juli 2019 kl. 09:00–13:00 blir det golftävling för de Habo Ljung-bor som så önskar.
Efter flera års paus, senast 2012?, görs det nu ett nytt tag för alla golfare i området att få göra upp på banan.
Conny Hertzberg är den som håller i detta i år - och anmälning med namn och handikapp görs till honom.

Evenemanget finns också på Facebook - där det går bra att anmäla sig.

Midsommarfirande i Habo Ljung - 2019

Välkomna att fira Midsommar i Habo LjungMidsommarfirande 2019-06-(20-22)
Midsommarfirandet startar som vanligt redan på torsdag kväll klockan 18.00, för att förbereda vårt midsommarfirande.
Stången ska kläs, tält resas och möbler ställas ut. Föreningen bjuder på grillad korv och läsk.

I år är det Ängsvägen som är arrangörer.
Glöm ej att anmäla barnen.

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till Habo Ljung Villaägareförenings årsmöte.

Tisdagen den 7:e maj kl 19.00 kommer Habo Ljung Villaägareförening hålla sitt årsmöte.
Platsen blir som vanlig Margullgården.

För mer info och den fulla inbjudan klicka på: Read more
Glöm ej att anmäla er i god tid..

Strandstädning Habo Ljung - 2019


Haven innehåller idag massa skräp som är till skada för både djur och natur. Med stormar och annat så flyter en liten del i land.
I samarbete med Håll Sverige Rent - så hjälper vi till och plockar skräp på strandremsan utmed Habo Ljung.
I år är det planerat till söndagen den 28:e april.
Om du är upptagen den dagen, så går det naturligtvis bra att plocka en annan dag istället.
Samling klockan 10.00 vid bryggan.

Pages

Subscribe to Habo Ljung Villaägareförening - www.haboljungvillorna.se RSS